TIP: Chcete byť v TOP Ponuke nehnuteľností na tejto stránke? Kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára!
Nehnuteľnosti Partizánske » Bošany » Domy » Rodinný dom »

EXKLUZIVNE - BOŠANY viacgeneračný rodinný dom, pozemok 1162 m2

EXKLUZIVNE - BOŠANY viacgeneračný rodinný dom, pozemok 1162 m2

Popis nehnuteľnosti

6480/Rodinný dom  je samostatne stojaci rodinný dom s príslušenstvom postavený na rovinatom teréne v pôvodnej uličnej zástavbe rodinných domov s dvorom a záhradou. Je podpivničený s 2 nadzemnými podlažiami a plochou strechou. Bol daný do užívania v roku 1972. V dome je viac ako polovica podlahovej plochy všetkých miestností určená na bývanie. Nehnuteľnosť z inžinierskych sietí jednotlivými prípojkami napojený na verejný vodovod, na sekundárny rozvod elektriny, na strednotlakový rozvod zemného plynu a telekomunikačné siete. Splaškové vody sú zavedené do vlastnej žumpy. Dom je po čiastočnej rekonštrukcii. Údržba rodinného domu je dobrá, stavba nie je staticky poškodená a nepreukazuje ani iné viditeľné chyby. Cena dohodou. Dispozičné riešenie: 1. PP dispozične pozostáva z garáže, chodby, skladu, kotolne, hobby miestnosti, práčovne a schodiska do prízemia. 1. NP dispozične pozostáva zo vstupného schodiska, zádveria, chodby, izby, špajze, kuchyne, kúpeľne s WC, obývacej izby, izby a schodiska do poschodia a suterénu. 2. NP dispozične pozostáva zo schodiska, chodby, 3 izieb, špajze, kuchyne, kúpeľne, WC a obývacej izby. Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 163,93 m2. Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 136,63 m2. Zastavaná plocha 1. PP je o výmere 163,96 m2. Technicko – konštrukčné riešenie: 1. PP je osadené v priemernej hĺbke 1,05 m, vyhotovené z monolitického betónu, v časti z plnej pálenej tehly s jednoduchou zvislou vodoizoláciou. Vnútorné omietky sú vápenné, stropy podlažia sú železobetónové s rovným omietnutým podhľadom. Klampiarske konštrukcie - parapety sú z keramických obkladov. Schody do podlažia sú železobetónové s povrchom z podlahovín PVC. Okná sú drevené dvojité s ostením, dvere sú rámové s výplňou. Podlahy miestností prevládajú z podlahovín PVC, časť z cementového poteru a časť z keramickej dlažby. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Rozvod vody, t. j. studenej a teplej je v pozinkovanom potrubí. V dome je vyhotovený rozvod zemného plynu. Garážové vráta sú drevené latkové, otváravé. Kanalizácia je dostupná plastovým potrubím vyvedená do žumpy. Zdrojom vykurovania je plynový stacionárny kotol Viadrus, zdrojom teplej vody je elektrický bojler, kombinovaný s kotlom ústredného kúrenia. Vodovodná batéria je obyčajná zmiešavacia 1x a obyčajná výtoková 1x. V práčovni je liatinová vaňa. 1. NP je osadené na betónových základoch –  je  plne podpivničený s vodorovnou izoláciou, základy sú s betónovou podmurovkou. Podmurovka je vyhotovená z tehlového muriva, obložená keramickými pásikmi. Murivo 1. NP podlažia je z pórobetónových tvárnic skladobnej hrúbky 40 cm, deliace konštrukcie sú z pálených priečkoviek, vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú železobetónové s rovným omietnutým podhľadom. Strecha je plochá s tepelnou izoláciou, krytina strechy je zo zváraných fólií z PVC. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu v rozsahu žľaby a zvody, okenné parapety sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, bez fasádnych obkladov. Schody na poschodie sú železobetónové s povrchom z podlahovín PVC. Dvere sú hladké, okná sú kompletne nové plastové s izolačným dvojsklom a kovovými žalúziami. Podlahy obytných miestností sú klasické parketové, časť z veľkoplošných parkiet, ostatné sú keramické. Vykurovanie podlažia je ústredné teplovodné prostredníctvom oceľových panelov. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvod vody studenej a teplej je v pozinkovanom potrubí, v podlaží je vyhotovený rozvod zemného plynu. Ležatá kanalizácia je plastová, vyhotovená a osadená v podlahe. V kuchyni je osadený sporák elektrický, odsávač pár, drez smaltovaný a kuchynská linka typová celkovej dĺžky 230 cm. 2. NP je z pórobetónových tvárnic skladobnej hrúbky 40 cm, deliace konštrukcie sú z pálených priečkoviek, vnútorné omietky sú vápenné štukové. Stropy sú železobetónové s rovným omietnutým podhľadom. Klampiarske konštrukcie - okenné parapety sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú brizolitové, bez fasádnych obkladov. Dvere sú hladké, okná sú kompletne nové plastové s izolačným dvojsklom a kovovými žalúziami. Podlahy obytných miestností sú klasické parketové, časť z veľkoplošných parkiet, podlahy ostatných miestností sú keramické. Vykurovanie podlažia je ústredné teplovodné prostredníctvom oceľových panelov. Elektroinštalácia je len svetelná. Rozvod vody studenej a teplej je v pozinkovanom potrubí, v podlaží je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Ležatá kanalizácia je plastová, vyhotovená a osadená v podlahe. V kuchyni je osadený nerezový drez a typová kuchynská linka. Z vnútorného vybavenia sa v 2. NP nachádza vaňa liatinová, keramické umývadlo a WC splachovacie typ kombi. V kúpeľni sú vnútorné obklady, obklad vane, WC a obklad je aj v kuchyni. K domu prislúcha kopaná studňa vyhotovená v roku 1972 o hĺbke 5 m s elektrickým čerpadlom. 2. Garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom - prístrešok pre auto, je nepodpivničená prízemná drevená stavba s pultovou strechou, postavená vo vzdialenosti 15 m. Garáž bola daná do užívania v roku 2007. Garáž nie je napojená na žiadnu z inžinierskych sietí. Garáž je osadená na betónových základových pásoch bez podmurovky s vodoizoláciou. Zvislé konštrukcie sú drevené - drevená kostra, z vonkajšej strany je obitá tatranským profilom, z vnútornej strany obitá sololitom. Krov garáže je plytký, pultový s podbitím, krytina strechy je z pozinkovaného trapézového plechu. Vonkajšia úprava povrchu garáže je morením. Podlaha je betónová hrubá, elektroinštalácia je svetelná. V garáži je vyhotovená montážna jama o rozmere 0,89 m x 3,06 m. Zastavaná plocha garáže je o výmere 12,95 m2. Príslušenstvo tvorí najmä:  1. Záhradný domček bez súpisného čísla s príslušenstvom. Záhradný domček je plne podpivničený. Jedná sa o prízemnú drevenú stavbu. Záhradný domček je zastrešený plochou strechou. Záhradný domček bol daný do užívania v roku 1982. Záhradný domček je z inžinierskych sietí napojený iba na zemnú prípojku elektriny. Zastavaná plocha 1. PP záhradného domčeka je o výmere 7,13 m2. Zastavaná plocha 1. NP záhradného domčeka je o výmere 12,96 m2. 1.PP záhradného domčeka je osadené v priemernej hĺbke 1,23 m bez zvislej izolácie. Murivo podlažia je z monolitického betónu. Vnútorné omietky sú vápenné hrubé, schody do prízemia sú z mäkkého dreva bez podstupníc, podlaha je štrková. 1. NP záhradného domčeka je osadené na betónových základoch s vodorovnou izoláciou. Podmurovka je omietaná. Zvislé konštrukcie 1.NP sú vyhotovené z drevených hranolov, obojstranne sú obité doskami, stropy sú drevené trámčekové s rovným doskovým podhľadom. Strecha je plochá, krytina strechy je z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je impregnovaním. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná sú drevené zdvojené s drevenými okenicami, dvere sú hladké plné. Podlaha je z podlahovín PVC. Elektroinštalácia je len svetelná s poistkami. 2. Voliéra bez súpisného čísla s príslušenstvom - je nepodpivničená prízemná kovová stavba s pultovou strechou, postavená súbežne s bočnou, JZ hranicou pozemku. Voliéra bola daná do užívania v roku 2007. Voliéra nie je napojená na žiadnu z inžinierskych sietí. Voliéra je osadená na betónových základových pätkách bez podmurovky. Zvislé konštrukcie sú z dvoch strán murované z pálených tehál a z dvoch strán sú tvorené kovovými rámami so sieťovinou. Strecha je pultová, krytina strechy je z pozinkovaného trapézového plechu. Dvere sú kovové, podlaha je hrubá betónová. Zastavaná plocha voliéry je o výmere 7,32 m2. 3. Prístrešok nad krbom. Prístrešok je nepodpivničená prízemná drevená stĺpová stavba, zastrešená plytkou valbovou strechou. Postavený je vo vzdialenosti cca 13,00 m za predmetom dražby súbežne s bočnou, SV hranicou pozemku. Prístrešok bol daný do užívania v roku 2008. Prístrešok je z inžinierskych sietí napojený iba na provizórnu prípojku elektriny. Prístrešok s krbom je osadený na základoch pod stĺpikmi. Zvislé konštrukcie sú tvorené drevenými stĺpmi, ktoré sú spojené jednoduchým dreveným valbovým krovom. Ako krytina strechy je použitá plachta z rozťahovacej markízy. Podlaha je z betónovej zámkovej dlažby, elektroinštalácia je svetelná. V objekte je osadený murovaný krb. Zastavaná plocha prístrešku nad krbom je o výmere 59,72 m2. 4. Skleník za domom - jedná sa o samostatne stojaci objekt betónovo - oceľovej konštrukcie so sklenenou výplňou, osadený je na betónových základoch s podmurovkou, dvere sú plné hladké, vnútorná i vonkajšia úprava povrchov je z keramickej dlažby. V skleníku za domom je vyhotovený rozvod teplej a studenej vody. Skleník za domom bol vyhotovený v roku 1980. Zastavaná plocha skleníka za domom je o výmere 17,33 m2. 5. Skleník v záhrade - jedná sa o samostatne stojaci objekt oceľovej konštrukcie so sklenenou výplňou, osadený na betónových základoch, dvere sú oceľové otváravé, okná sú výklopné oceľové. Skleník v záhrade bol vyhotovený v roku 1982. Zastavaná plocha skleníka v záhrade je o výmere 22,67 m2. Pozri video tu: youtube.com/watch?v=5O3mifjt-40 Viac informácií na stránke realitnej kancelárie, na tel. čísle realitného makléra: 0907 306 592 ZABEZPEČÍME: - kompletný právny servis garantovaný advokátskou kanceláriou - zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu zmluvu, návrh na vklad do katastra nehnuteľností, - možnosť autorizácie zmlúv vrátane elektronického podania - úhrada správnych poplatkov - poradenstvo k prevodu nehnuteľnosti - profesionálnu obhliadku - súdnoznalecký posudok - geodetické služby - profesionálny prístup

Cena: 95 000,00 €

  204,30 €/m2

Kategória: Rodinný dom - Predaj

Lokalita: Partizánske - Bošany
(Rodinný dom - Bošany)

Zastavaná plocha: 164 m2

Úžitková plocha: 465 m2

Rozloha pozemku: 1 162 m2

Dátum aktualizácie: 5.5.2019

Identifikačné číslo: 6480

Prefinancovanie: Hypotekárny úver

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

BALAŽI s.r.o.

Obchodná 1321/6, Topoľčany
0907 Kliknite TU!

Maklér:

Mgr.Štefan Baláži RSc.
0907 Kliknite TU!


 
 

TopReality.sk s. r. o.
Odborárska 18
91501 Nové Mesto nad Váhom
email: support@topreality.sk

Nie sme realitná kancelária a ani neposkytujeme služby ako realitná kancelária.

Ak sa chcete dozvediet viac o nehnuteľnosti ktorú ste u nás našli osloviť predávajúceho, alebo využiť kontaktný formulár.

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Chcete inzerovať na tomto lokálnom realitnom portáli, treba sa zaregistrovať na nasledovnej adrese www.topreality.sk/registracia.htm ak ste realitná kancelária a máte záujem inzerovať na najväčšej realitnej sieti WebRealGroup.

Je to jednoduché stačí sa zaregistrovať na TopReality.sk a inzeráty sa Vám automaticky dostanú na tento portál bez nutnosti manuálneho spravovania zákazok.

Chcete ešte viac? Vlastný web pre r.k., exporty na ostatné realitné portále, viac info www.realityexport.sk